Pamäť národa do škôl

Ústav pamäti národa v marci - mesiaci knihy - oslovuje zriaďovateľov stredných škôl s cieľom priniesť pedagógom a cez nich aj študentom informácie o období neslobody obsiahnuté v časopise, ktorý vydáva ÚPN.

„Prosíme o spoluprácu nielen predstaviteľov samosprávnych krajov, ale aj širokú verejnosť. Každý z nás bol študentom konkrétnej základnej školy či strednej školy. Podporiť donorským spôsobom šírenie informácií o totalitných režimov je dobrá investícia do vzdelania i spôsob, ako poďakovať za dosiahnuté vzdelanie vlastnej základnej či strednej škole,“ uvádza predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Časopis Pamäť národa vychádza štvrťročne od roku 2005. Súčasťou časopisu je minimálne 1 x do roka DVD s filmom s problematikou neslobody.

Okrem predsedov samosprávnych krajov, ktorých sme oslovili listom , prosíme o spoluprácu aj podnikateľov a bývalých absolventov ZŠ a SŠ. Prvých 10 donorov odmeníme zborníkom s názvom Černobyľ 1986. Prvých 30 škôl, ktorým bude objednaný časopis Pamäť národa zašleme aj posledné číslo časopisu z roku 2016.

Ročné predplatné časopisu je 10 EUR za rok.

DONORSKÁ OBJEDNÁVKA - formulár

PODPORILI (aktualizované informácie zverejníme 15. apríla) - ŠKOLA/MESTO/PODPORIL

Vytlačiť