Útvary pasov a víz na Slovensku

Útvary pasov a víz Krajskej správy ZNB Banská Bystrica (1966 – 1989)

Dokumenty