Útvary pasov a víz na Slovensku

Odbor pasov a víz Krajskej správy ZNB Banská Bystrica (1966 – 1989)

Útvary pasov a víz v okresoch

Skupina pasov a víz Čadca KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Náčelníci /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
JANÍK Jozef 123707 01.12.1971 31.12.1971 vedúci skupiny
ŠUTKA Koloman 124664 01.02.1972 30.09.1977 vedúci skupiny
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
JANÍK Jozef 123707 01.08.1966 30.11.1971 starší referent
SLOBODOVÁ Zdena 123018 01.05.1970 30.09.1977 referent 1.12.1971 starší referent
ŠUTKA Koloman 124664 01.08.1966 30.04.1970 referent 1.11.1969 starší referent, 1.1.1970 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Čadca (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BARANČÍK Miroslav 179048 01.11.1978 31.12.1989 náčelník
ŠUTKA Koloman 124664 01.10.1977 31.12.1978 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
PECKOVÁ – ŠPILKOVÁ – OLEXOVÁ Helena 180781 01.02.1978 30.04.1982 referent
PECKOVÁ – ŠPILKOVÁ – OLEXOVÁ Helena 180781 01.06.1982 31.12.1989 referent
SLOBODOVÁ Zdena 123018 01.10.1977 31.07.1983 starší referent

Skupina pasov a víz Dolný Kubín KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KUSKA Jozef 122814 01.12.1971 30.09.1977 vedúci skupiny
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KUSKA Jozef 122814 01.10.1970 30.11.1971 starší referent
MÄSIAR Ján 122873 01.08.1966 24.06.1974 starší referent 1.10.1970 referent, 1.1.1972 starší referent
MIKULCOVÁ Magdaléna 182051 30.09.1977 referent
ŠKODROŇ Ján 123056 01.08.1966 30.09.1970 referent
ŠKODROŇ Ján 123056 01.01.1975 30.09.1977 starší referent
ŠTRBA Miroslav 192205 30.09.1977 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Dolný Kubín (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KUSKA Jozef 122814 01.10.1977 31.10.1977 náčelník
PODSTRELENÝ Miroslav 194880 01.02.1983 31.12.1989 náčelník
ŠKODROŇ Ján 123056 01.12.1977 31.01.1983 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
FRIČ Robert 221546 31.12.1989 starší referent
KLEŇOVÁ Elena 197421 31.12.1989 starší referent
MIKULCOVÁ Magdaléna 182051 01.10.1977 referent
SALVA Laurinec 206612 15.07.1982 31.08.1986 starší referent
ŠKODROŇ Ján 123056 01.10.1977 30.11.1977 starší referent
ŠTRBA Miroslav 192205 01.10.1977 30.11.1982 starší referent

Skupina pasov a víz Liptovský Mikuláš KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
NAHALKA Štefan 122915 01.12.1971 30.09.1977 vedúci skupiny zobraziť
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
FRIČ Jozef 122645 01.02.1965 31.12.1967 starší referent
KELČÍK Dušan 149856 01.01.1974 30.09.1977 referent
KUBOVIČOVÁ – DVORSKÁ Mária 182087 01.12.1966 30.09.1977 administratívny pracovník
MÁLIK Ignác 124079 01.08.1966 30.09.1977 referent 1.1.1974 starší referent
NAHALKA Štefan 122915 01.02.1968 30.11.1971 starší referent zobraziť
REPČÍK Ján 124431 01.08.1966 15.03.1973 referent 1.10.1970 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Liptovský Mikuláš (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KRÁTKY Ján 204655 01.03.1988 31.12.1989 náčelník
MÁLIK Ignác 124079 01.06.1978 30.11.1987 náčelník
NAHALKA Štefan 122915 01.10.1977 náčelník zobraziť
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ČERVEŇ Ján 198585 02.05.1979 31.12.1989 starší referent
KELČÍK Dušan 149856 01.10.1977 31.01.1979 referent starší referent
KRAKOVSKÝ Eduard 198320 01.05.1978 31.12.1982 starší referent zobraziť
KUBOVIČOVÁ – DVORSKÁ Mária 182087 01.10.1977 referent
MÁLIK Ignác 124079 01.10.1977 31.05.1978 starší referent
MRÁZIKOVÁ – HLAVATÁ Mária 202877 referent
MRÁZIKOVÁ – HLAVATÁ Mária 202877 01.01.1981 31.12.1989 referent
PAŽÍTKA Ignác 202742 01.11.1983 referent zobraziť
ŠAJBENOVÁ Zora 192318 31.05.1980 referent
SALVA Laurinec 206612 01.09.1980 14.07.2012 referent

Okresné oddelenie pasov a víz Lučenec KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DOVALA Pavel 123399 01.08.1966 31.10.1967 vedúci skupiny
DÚBRAVEC Jozef 122625 01.01.1968 08.12.1976 vedúci skupiny
ŠUCHAŇ Ján 123071 01.04.1977 30.09.1977 vedúci skupiny zobraziť
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BOHUŠ Vojtech 122566 01.12.1966 28.02.1969 referent
CHODÚR Mikuláš 122698 01.08.1966 30.11.1966 starší referent
DÚBRAVEC Jozef 122625 01.08.1966 31.12.1967 referent 1.12.1966 starší referent
FOHLOVÁ – KAŠSAYOVÁ Anna 157049 01.11.1966 administratívny pracovník
MARKO Ján 122869 01.03.1973 30.09.1977 referent zobraziť
SELECKÁ Marta 181881 01.11.1966 administratívny pracovník
ŠUCHAŇ Ján 123071 01.03.1969 31.03.1977 referent 1.2.1973 starší referent zobraziť
TAZBERÍK Július 123087 01.08.1966 31.12.1972 referent 1.1.1968 starší referent , 1.8.1968 referent , 1.10.1970 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Lučenec (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HRONČEK Ján 153549 01.03.1981 30.09.1983 zástupca náčelníka
KĽUČIAROVSKÝ Vladimír 179157 01.08.1983 31.12.1989 zástupca náčelníka
ŠUCHAŇ Ján 123071 01.10.1977 30.04.1981 náčelník oddelenia 1.10.1977 náčelník OPAV OSZNB Lučenec zobraziť
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HRONČEK Ján 153549 01.03.1979 28.02.1981 referent
HRONČEK Ján 153549 01.10.1983 referent
KRAHULCOVÁ Irena 194159 01.09.1980 31.12.1989 referent starší referent
KUCEJ Pavel 150137 01.03.1986 31.12.1989 starší referent
MARKO Ján 122869 01.10.1977 31.12.1978 referent zobraziť
MATYAŠ Otto 124106 01.02.1977 30.09.1977 starší referent zobraziť
MATYAŠ Otto 124106 01.10.1977 31.01.1986 starší referent zobraziť

Skupina pasov a víz Martin KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Náčelníci /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DANEK Vladimír 122603 01.12.1971 28.02.1973 vedúci skupiny
REPÁŇ Štefan 124430 01.06.1977 30.09.1977 vedúci skupiny
ŠPILA Pavel 123062 01.04.1973 31.05.1977 vedúci skupiny zobraziť
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BUKOVÁ – PÍŠOVÁ Mária 181880 30.09.1977 referent spisov
DANEK Vladimír 122603 01.08.1966 30.11.1971 starší referent
GAZDA Jozef 198967 30.09.1977 referent
HURYCHOVÁ Emília 194271 01.08.1971 30.09.1977 referent 1.6.1977 starší referent
MARŠALA Ladislav 132409 01.06.1969 30.09.1977 referent 1.11.1974 starší referent
OLEJAROVÁ Mária 124247 01.08.1968 30.11.1969 referent
SKUBÁK Ján 124508 01.01.1974 31.10.1974 starší referent
ŠPILA Pavel 123062 01.08.1966 31.03.1973 referent 1.8.1968 starší referent zobraziť
STAŠEK Ján 124539 01.08.1966 31.07.1968 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Martin (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
CHOCHULA Valerian 123671 01.11.1985 31.12.1989 náčelník
REPÁŇ Štefan 124430 01.10.1977 31.08.1985 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BLAŽO František 197821 01.04.1982 31.12.1989 referent
BUKOVÁ – PÍŠOVÁ Mária 181880 01.10.1977 31.12.1989 referent spisov referent
GAZDA Jozef 198967 01.10.1977 30.09.1981 referent
HURYCHOVÁ Emília 194271 01.10.1977 31.12.1989 starší referent
KRÁĽ Branislav 182592 01.05.1985 31.12.1989 starší referent
MARŠALA Ladislav 132409 01.10.1977 31.08.1984 starší referent

Skupina pasov a víz Považská Bystrica KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
JANÍK Jozef 123707 01.01.1972 30.09.1977 vedúci skupiny 1.10.1977 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HANAJÍKOVÁ Kamila 01.11.1966 administratívny pracovník
HARUŠŤÁK Martin 122681 01.08.1966 31.12.1971 starší referent
KRKOŠKA Ondrej 122796 01.08.1966 30.09.1977 referent 1.6.1972 starší referent
MAREČEK Marián 158238 06.12.1971 30.09.1977 referent
MYJAVEC Michal 124177 01.08.1966 30.11.1970 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Považská Bystrica (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
JANÍK Jozef 123707 01.10.1977 31.12.1978 náčelník
MAREČEK Marián 158238 01.11.1978 31.12.1989 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BAČÍK Milan 192325 01.12.1978 referent
GABČOVÁ Janka 236893 01.11.1988 31.12.1989 referent
KRKOŠKA Ondrej 122796 01.10.1977 31.03.1981 starší referent
MAĎAROVÁ Viera 124057 01.10.1977 30.09.1980 referent zobraziť
MAREČEK Marián 158238 01.10.1977 31.10.1978 referent
MARKOVÁ – URGELOVÁ Marta 194897 01.07.1980 31.12.1989 referent
MOKRÝ Štefan 181201 11.05.1981 31.07.1981 starší referent zobraziť

Skupina pasov a víz Prievidza KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Náčelníci /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
FORGÁČ Michal 122643 01.08.1971 30.09.1977 vedúci skupiny
GÉCI Michal 122650 vedúci skupiny
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
FORGÁČ Michal 122643 01.08.1966 31.07.1971 referent
FRAŇO Michal 123479 01.10.1965 31.03.1972 starší referent
HOMOLOVÁ Dagmar 181879 01.01.1973 30.09.1977 administratívny pracovník 1.5.1977 referent
MARKOVÁ – URGELOVÁ Marta 194897 30.09.1977 referent
MRÁZ Štefan 01.11.1966 administratívny pracovník
SULAN Štefan 124557 01.08.1966 30.09.1977 referent 1.4.1972 starší referent
URGELA Mikuláš 123106 01.07.1972 31.03.1977 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Prievidza (1977 ─ 1989)

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
FORGÁČ Michal 122643 01.10.1977 31.12.1979 náčelník
HOMOLKA Jozef 192602 01.12.1979 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
HOMOLKA Jozef 192602 01.03.1979 30.11.1979 starší referent
HOMOLOVÁ Dagmar 181879 01.10.1977 30.06.1981 starší referent
MACKOVÁ Darina 135974 01.08.1981 referent
MARKOVÁ – URGELOVÁ Marta 194897 01.10.1977 referent
SULAN Štefan 124557 01.10.1977 30.11.1987 starší referent
VIDO Bohuslav 199723 01.11.1980 31.12.1989 starší referent
ŽIAČEKOVÁ Katarína 204514 31.12.1989 referent

Skupina pasov a víz Rimavská Sobota KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Náčelníci /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
CHODÚR Mikuláš 122698 01.12.1971 30.09.1976 náčelník
KORIM Ján 122766 01.09.1976 30.09.1977 náčelník zobraziť
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BARTKOVÁ Elena 16.11.1966 administratívny pracovník
BOHUŠ Vojtech 122566 01.08.1966 30.11.1966 starší referent
BOHUŠ Vojtech 122566 01.03.1969 31.01.1973 referent
BROSMANOVÁ Vlasta 198508 30.09.1977 referent
CHODÚR Mikuláš 122698 01.12.1966 30.11.1971 starší referent
GREXA Ján 122674 01.08.1966 31.01.1975 referent
HUTKOVÁ – KOŠÍKOVÁ Edita 182585 30.09.1977 referent spisov
PINTEROVÁ Alžbeta 16.11.1966 administratívny pracovník
SARVAŠ Pavel 124474 01.08.1966 28.02.1969 referent
TAZBERÍK Július 123087 01.02.1975 30.09.1977 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Rimavská Sobota (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KORIM Ján 122766 01.10.1977 30.04.1981 náčelník zobraziť
STACHO Ivan 199335 01.02.1981 31.12.1989 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BROSMANOVÁ Vlasta 198508 01.10.1977 31.12.1989 referent
HUTKOVÁ – KOŠÍKOVÁ Edita 182585 01.10.1977 29.01.1983 referent spisov
HUTKOVÁ – KOŠÍKOVÁ Edita 182585 01.08.1983 31.12.1989 referent spisov 1.10.1983 referent
SARVAŠ Július 194421 01.02.1978 31.03.1985 starší referent
TAZBERÍK Július 123087 01.10.1977 31.12.1977 starší referent

Skupina pasov a víz Veľký Krtíš KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BOGÁR Jaroslav 130485 01.02.1975 30.09.1977 vedúci skupiny zobraziť
CABAN Jozef 122582 01.12.1971 31.03.1975 vedúci skupiny zobraziť
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
CABAN Jozef 122582 01.08.1968 30.11.1971 starší referent zobraziť
FOHLOVÁ – KAŠSAYOVÁ Anna 157049 15.10.1968 30.09.1977 referent
POHANKA Pavel 152196 01.08.1977 30.09.1977 referent
TAZBERÍK Július 123087 05.08.1968 04.09.1968 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Veľký Krtíš (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BOGÁR Jaroslav 130485 01.10.1977 30.06.1981 náčelník zobraziť
KRÁĽ Branislav 182592 01.05.1981 30.04.1985 náčelník
SARVAŠ Július 194421 01.04.1985 31.12.1989 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
CIBUĽA Ladislav 221648 31.12.1989 referent starší referent
FOHLOVÁ – KAŠSAYOVÁ Anna 157049 01.10.1977 starší referent
KURIC Slavomír 200796 01.04.1981 referent
MEŠŤANOVÁ Mária 128711 01.05.1985 28.02.1989 starší referent
POHANKA Pavel 152196 01.10.1977 03.02.1981 referent

Skupina pasov a víz Zvolen KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
RYCHTARECH Štefan 122987 01.12.1971 30.09.1977 vedúci skupiny náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
JENDRUŠÁKOVÁ Anna 01.11.1966 administratívny pracovník
KUBIŠ Jozef 123947 01.08.1966 referent 15.9.1968 starší referent
KULICH Jozef 122809 01.10.1966 30.09.1977 referent
OMASTA Jozef 122923 01.02.1970 30.09.1977 starší referent zobraziť
PIVNÍKOVÁ Alena 198962 31.01.1975 referent
RYCHTARECH Štefan 122987 01.01.1966 30.11.1971 starší referent
SLIZOVÁ Eulália 123809 30.09.1977 referent
TOMIŠKA František 142989 01.12.1965 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Zvolen (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
RYCHTARECH Štefan 122987 01.10.1977 31.01.1979 vedúci skupiny náčelník
SLÁVIČEK Milan 197625 01.12.1984 31.12.1989 dočasne náčelník 1.6.1985 náčelník
ŠUFLIARSKY Ján 124645 31.12.1984 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ČELLÁR Ľubomír 221827 01.03.1987 starší referent zobraziť
DAUBNEROVÁ Ľubica 199621 01.02.1985 31.12.1989 referent
KULICH Jozef 122809 01.10.1977 31.03.1983 referent
KUŽELKA Edmund 122818 01.12.1981 starší referent
LIHAN Ján 122833 30.04.1987 starší referent
OMASTA Jozef 122923 01.10.1977 31.07.1978 starší referent zobraziť
PALKO Jozef 200614 01.01.1983 31.12.1989 referent starší referent
SLÁVIČEK Milan 197625 01.12.1984 31.05.1985 starší referent zároveň dočasne náčelník
SLIZOVÁ Eulália 123809 01.10.1977 referent

Skupina pasov a víz Žiar nad Hronom KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Vedúci skupiny

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DEMETRIAN Štefan 123377 01.12.1971 30.09.1977 vedúci skupiny náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DEMETRIAN Štefan 123377 01.08.1966 30.11.1971 starší referent
SCHMIDT Alfonz 149861 21.04.1965 referent
URBLÍKOVÁ Emília 181809 30.09.1977 referent
URGELA Mikuláš 123106 01.05.1966 30.11.1971 referent
VODNÁK Štefan 198086 01.03.1977 30.09.1977 referent
VRBICKÝ Pavel 124818 01.08.1966 31.12.1976 referent 1.10.1970 starší referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Žiar nad Hronom (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DEMETRIAN Štefan 123377 01.10.1977 31.08.1978 náčelník
HAJDÚCH Ladislav 122678 01.08.1978 30.06.1987 náčelník zobraziť
ŠAJBENOVÁ Zora 192318 01.07.1987 31.12.1989 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BARAN Jozef 207185 01.05.1984 31.08.1988 referent 1.10.1987 starší referent
DOLETINOVÁ Valéria 238214 01.05.1989 31.12.1989 referent
GOCNÍK Vladimír 180284 01.09.1988 31.12.1989 starší referent
URBLÍKOVÁ Emília 181809 01.10.1977 31.12.1989 starší referent
VODNÁK Štefan 198086 01.10.1977 referent

Skupina pasov a víz Žilina KS ZNB Banská Bystrica (1966 ─ 1977)

Náčelníci /vedúci skupiny/

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DOVINA Jozef 122619 01.05.1970 30.09.1970 vedúci skupiny
FEŤKO Miroslav 122638 01.09.1971 31.03.1977 vedúci skupiny zobraziť
KOCINEC Alojz 122754 01.08.1966 30.04.1970 vedúci skupiny
KUBÍK Jozef 123942 01.10.1970 21.06.1971 vedúci skupiny
MAREJKA Rudolf 122867 01.04.1977 30.09.1977 vedúci skupiny
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BARANČÍK Miroslav 179048 01.02.1975 30.09.1977 referent 1.10.1976 starší referent
ČERVEŇ Ján 198585 01.10.1974 31.12.1974 starší referent
DANÍKOVÁ Emília 199659 30.09.1977 referent
DOVINA Jozef 122619 01.10.1966 30.04.1970 starší referent
DOVINA Jozef 122619 01.10.1970 30.09.1974 starší referent
HARUŠŤÁK Martin 122681 01.01.1972 starší referent
JAKUBÍK Anton 179601 30.09.1977 referent
JÁNOŠ Jozef 124873 01.10.1965 31.08.1974 referent
KUBÍK Jozef 123942 01.08.1966 30.09.1970 referent 15.9.1968 starší referent
MIKULCOVÁ Magdaléna 182051 15.11.1966 administratívny pracovník
OVČÍK Milan 199945 30.09.1977 referent
PLÁTEKOVÁ Blažena 192660 30.09.1977 referent
ŠUTKA Koloman 124664 01.05.1970 31.01.1972 starší referent
URGELA Mikuláš 123106 01.12.1971 30.06.1972 referent

Oddelenie pasov a víz OS ZNB Žilina (1977 ─ 1989)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
MAREJKA Rudolf 122867 01.10.1977 31.12.1989 náčelník
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BARANČÍK Miroslav 179048 01.10.1977 31.10.1978 starší referent
BELEŠ Viliam 204680 01.10.1983 30.11.1984 referent
DANÍKOVÁ Emília 199659 01.10.1977 referent
DORČÍKOVÁ Vlasta 122617 01.03.1979 30.09.1985 starší referent
JAKUBÍK Anton 179601 01.10.1977 28.02.1979 referent spisov na voľnom mieste referenta starší referent
OVČÍK Milan 199945 01.10.1977 starší referent
PLÁTEKOVÁ Blažena 192660 01.10.1977 01.05.1983 referent
ŠULAVÍK Anton 179875 01.05.1983 31.12.1989 starší referent
ZIMANOVÁ – DRVÁROVÁ Alena 207097 15.07.1979 01.05.1983 referent spisov
ZIMANOVÁ – DRVÁROVÁ Alena 207097 01.10.1984 31.12.1989 referent spisov