Opustenie republiky a vniknutie na územie republiky (§109 a §110 Trestného zákona)

Zoznam odsúdených podľa §109 a nositeľov súdnych perzekúcií v rokoch 1977 - 1989

Vyhľadávaniepriezvisko meno dátum narodenia archív ÚPN a.č., r.č. vyšetrovateľ v stave odložené prokurátor predseda senátu rozsudok, dňa, číslo trest znalci
Kalinai Milan 1944-06-01 00:00:00 BA-V-12247 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti Karkušová Mária JUDr., OS Galanta 2T 49/77-33 , 25.3.1977 1 rok NEPO v I.NVS, prepadnutie majetku, osobného vozidla Felícia
Kristen Štefan 1932-01-21 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Binsadská Irena 1948-04-12 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Weiss ml. Ilja 1953-05-11 00:00:00 BA-V-12255 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti VŠ-ČVS-4/II-1977, ČVS-VS-4/1977 v roku 1989 rozhodnutie-vzťahuje sa na jeho čin amnestia z 27.10.1988 20.1.1977 trestné stíhanie prerušené - mladistvý
Valent Ivan 1946-05-31 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Dömeny Ernest 1954-12-03 00:00:00 BA-V-17844, BA-V-12611, BA-V-12289 Sák Ondrej por. väzba Peleš Mikuláš JUDr., KP BA, Hložka Milan JUDr., KP BA, Jarábek Marián JUDr., KP BA, Kántorová Viera JUDr., OS Nové Zámky, Horná Margita JUDr., KS BA, Balla Koloman, OS Levice, Smolová Soňa JUDr., KS BA 2T 154/77 3.11.1977, 3T 97/77 11.5.1977, 6To 442/85 21.11.1985 KS BA, 2T 154/77 2 roky NEPO V II.NVS, po skončení trestu ochranné liečenie, 11.5.1977 -6 mesiacov NEPO v II.NVS, liečenie, KS BA 1985 2 roky NEPO v II.NVS
Štroblová Rudolfína 1900-01-10 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Pech Holgen Wolfgang 1959-04-25 00:00:00 BA-V-17721 Minárik Ján por. odložené 11.1.1977 VS-ČVS-8/1977, 11.1.1977 odložené, administratívne vyhostenie Faigl Kamil por.,tlmočník
Schwarze Joachim Bernd 1959-05-18 00:00:00 BA-V-17721 Minárik Ján por. VS-ČVS-8/1977, 11.1.1977 odložené, administratívne vyhostenie Faigl Kamil por.,tlmočník
Lukáč Imrich 1937-07-29 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Lukáčová Marta 1942-10-23 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Petrík Peter 1956-03-01 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Friedl Igor 1947-07-06 00:00:00 BA-V-12261 zničený, BA-S-7496 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Tresch Karl Heinz 1960-02-27 00:00:00 BA-V-17721 Minárik Ján por. odložené 17.1.1977 VS-ČVS-212/1977, 17.1.1977 odložené, administratívne vyhostenie
Chlumská Halina 1955-01-24 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti
Ballo Fedor 1920-08-10 00:00:00 Frlajs Ján mjr. v neprítomnosti
Ballová Katarína 1921-09-03 00:00:00 BA-V-V-4974 Frlajs Ján mjr. v neprítomnosti
Ballová Blanka 1950-03-05 00:00:00 BA-V-V-4974 Frlajs Ján mjr. v neprítomnosti
Bránický Karol 1944-01-21 00:00:00 Minárik Ján por. v neprítomnosti
Beňovičová Eva 1948-09-07 00:00:00 Sák Ondrej por. v neprítomnosti
Polák Ján 1946-01-09 00:00:00 Sák Ondrej por. v neprítomnosti
Poláková Viera 1947-08-19 00:00:00 Sák Ondrej por. v neprítomnosti
Gogolová Jozefína 1928-05-01 00:00:00 BA-V-12263 zničený, r.č.6669 EMIGRÁCIA Minárik Ján por. v neprítomnosti 1T 161/77 12 mesiacov NEPO
Malinovský Ján 1960-04-13 00:00:00 Minárik Ján por. väzba
Winkels Dietr Peter Paul 1944-09-09 00:00:00 BA-V-17721 Sák Ondrej por. odložené 25.1.1977 VS-ČVS-20/1977, 25.1.1977 odložené, administratívne vyhostenie
Lingoth Andreas Peter 1959-08-29 00:00:00 BA-V-17721 Minárik Ján por. odložené 25.1.1977 VS-ČVS-21/1977, 25.1.1977 odložené, administratívne vyhostenie
Stuchlý Rudolf 1950-08-02 00:00:00 Dudášek Alexander nstržm. v neprítomnosti
Stuchlá Eva 1951-08-05 00:00:00 Dudášek Alexander nstržm. v neprítomnosti
Plačko František 1927-08-31 00:00:00 Dudášek Alexander nstržm. v neprítomnosti
Plačková Irena 1928-07-15 00:00:00 Dudášek Alexander nstržm. v neprítomnosti
Lemeš Ján 1948-05-23 00:00:00 Dudášek Alexander nstržm. v neprítomnosti
Veštinský Jiří 1949-03-28 00:00:00 Dudášek Alexander nstržm. väzba
Hložánek Milan 1928-10-13 00:00:00 Minárik Ján por. v neprítomnosti
Hložánková Oľga 1941-05-23 00:00:00 Minárik Ján por. v neprítomnosti
Bóna Viktor 1944-09-07 00:00:00 BA-V -12306 zničený, I.S ZNB 12712/000 mikrofiš Černák Leonard mjr., Dudášek Alexander nstržm. v neprítomnosti
Ambros Peter 1948-10-22 00:00:00 BA-V-12305 zničený, r.č.6669 EMIGRÁCIA Černák Leonard mjr., Dudášek Alexander nstržm. v neprítomnosti 4T 293/77 1 rok NEPO, prepadnutie majetku
Jelinek Karel 1954-03-29 00:00:00 I.S ZNB 47168/130 mikrofiš Matovič Jaroslav por.
Schreiber Ralf 1960-01-05 00:00:00 BA-V-17721 Matovič Jaroslav por. odložené 10.2.1977 VS-ČVS-31/1977, 10.2.1977 administratívne vyhostenie Lisal František, tlmočník
Šimečková Helena 1938-09-26 00:00:00 Nezval Ľudovít prom.fil.mjr.
Lackovič Milan 1936-10-20 00:00:00 Nezval Ľudovít prom.fil.mjr. v neprítomnosti
Lackovičová Mária 1939-03-05 00:00:00 Nezval Ľudovít prom.fil.mjr. v neprítomnosti
Kusý Andrej 1946-01-23 00:00:00 Kráner Peter npor. v neprítomnosti
Pichňa Pavol 1948-02-04 00:00:00 Kráner Peter npor. v neprítomnosti
Kroupa Vladimír 1947-09-29 00:00:00 Kráner Peter npor. v neprítomnosti
Vojteková Viola 1952-03-24 00:00:00 Kráner Peter npor. v neprítomnosti
Lukač Stanislav 1943-01-29 00:00:00 Kráner Peter npor. v neprítomnosti
Dolejši Rudolf 1918-01-20 00:00:00 Sák Ondrej por. v neprítomnosti
Badík Tomáš 1950-04-10 00:00:00 Matovič Jaroslav por. v neprítomnosti
Kubičková Alojzia 1943-11-01 00:00:00 Minárik Ján por. v neprítomnosti
Hanicová Eva 1955-12-20 00:00:00 Ričány Samuel mjr. v neprítomnosti

« predchádzajúca 1 nasledujúca »