Opustenie republiky a vniknutie na územie republiky (§109 a §110 Trestného zákona)

Zoznam vyšetrovateľov

priezvisko meno titul, hodnosť
Adamec kapitán
Balčák Marián JUDr. nadporučík
Baran Ondrej JUDr. kapitán
Belák Jozef JUDr. major
Belan Jozef JUDr. podplukovník
Bellák JUDr. kapitán
Bobro Ján JUDr. kapitán
Bocán Bohuslav poručík
Boľo Jozef JUDr. kapitán
Borza Ladislav JUDr. nadporučík
Bosnyak Alexander kapitán
Břicháček Petr JUDr. nadporučík
Černák Leonard major
Čuchtová Ivana JUDr. nadporučík
Daubner Jozef major
Detko Peter JUDr. major
Dudášek Alexander JUDr. major
Duraj Michal JUDr. kapitán
Frlajs Ján major
Fukas Imrich poručík
Gabriel Jozef JUDr. kapitán
Gajdziok Miroslav JUDr. major
Gmitter Andrej nadporučík
Goga kapitán
Hanuska František nadporučík
Herceg Štefan JUDr. nadporučík
Hrebčík Ivan JUDr. nadporučík
Hrivňák Juraj major
Huštaty Štefan kapitán
Hyža Ján JUDr. nadporučík
Ištván Július JUDr. nadporučík
Jókai Lukáč JUDr. podplukovník
Kolenová Vlasta nadporučík
Kopáč Štefan JUDr. kapitán
Kostka Ján kapitán
Košút Jaroslav JUDr. nadporučík
Kotian Emil major
Kovács poručík
Krajňák Stanislav JUDr. kapitán
Kráner Peter kapitán
Krištek poručík
Kysucký Alexander major
Labaj Ľubomír JUDr. major
Lámoš Štefan JUDr. nadporučík
Lipták Ján podplukovník
Lörincz Ján nadporučík
Malenovský František nadporučík
Marčišin Michal JUDr. poručík
Marko Martin poručík
Matovič Jaroslav JUDr. poručík
Minárik Ján poručík
Minařík Dušan nadporučík
Moravec Antonín kapitán
Mravec Otto JUDr. major
Náter Emil kapitán
Náterová Oľga JUDr. kapitán
Nezval Ľudovít prom.fil. major
Ondáš Ján JUDr. kapitán
Osif Emil JUDr.
Ostrolucký Ján JUDr. kapitán
Otrubčák Milan JUDr. kapitán
Pavlov Vladimír JUDr. poručík
Pecháč Ľubomír podporučík
Piatka Koloman podporučík
Pinnel Mikuláš JUDr. kapitán
Plšek Pavel JUDr. kapitán
Polakovič Michal JUDr. nadporučík
Polievková Oľga podporučík
Pór Peter JUDr. kapitán
Pukač Vladimír JUDr. kapitán
Ričány Ivan JUDr. nadporučík
Ričany Samuel major
Rusnák Peter JUDr. poručík
Rybovič Vladimír JUDr. kapitán
Sák Ondrej nadporučík
Šancl major
Šavel Robert nadporučík
Scholtz Tibor JUDr. nadporučík
Segečová nadporučík
Skála Antonín JUDr. kapitán
Slávik Marián JUDr. nadporučík
Šmičko Jozef JUDr. major
Šubrt Rudolf JUDr.
Szénási Gabriel JUDr. kapitán
Ujváry Bohdan JUDr. kapitán
Verčík Ladislav JUDr. major