Opustenie republiky a vniknutie na územie republiky (§109 a §110 Trestného zákona)

Vysvetlivky

BA-A - agentúrne rozpracovanie Bratislavský krajMUDr. - doktor medicínyprez.rep. - prezident republiky
BA-Ob - objektový zväzok Bratislavský krajNDR - Nemecká demokratická republikaprez.rep. - prezident republiky
BA-SR - spravodajské rozpracovanie, Bratislavský kraj"N" - navrátilecprom.fil. - promovaný filozof
BA-V - vyšetrovací spis Bratislavský krajnpor. - nadporučíkr.č. - registračné číslo
BB-A - agentúrne rozpracovanie Banskobystrický krajNS - najvyšší súdRSR - Rumunská socialistická republika
BB-V - vyšetrovací spis Banskobystrický krajNS SSR - Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republikyrtm. - rotmajster
BB-SR - spravodajské rozpracovanie, Banskobystrický krajnstržm. - nadstrážmajsterSFRJ - Socialistická federatívna republika Juhoslávie
CK - cestovná kanceláriaNVÚ - nápravno výchovný ústavsoc. - socialistický
ČSSR - Československá socialistická republikaI.NVS - prvá nápravnovýchovná skupinaspol.nebezpečnosť - spoločenskej nebezpečnosti
čs. - československýII.NVS - druhá nápravnovýchovná skupinaSPV - Správa pasov a víz
čs.št.občan - československý štátny občanIII.NVS - tretia nápravnovýchovná skupinaŠtB - štátna bezpečnosť
DPMB - Dopravný podnik mesta BratislavyNVÚ - Nápravnovýchovný ústavšt.obč. - štátne občianstvo
FMV - Federálne ministerstvo vnútraNVZ - Nápravnovýchovné zariadeniešt.prokurátor - štátna prokuratúra
GP - generálna prokuratúraNEPO - nepodmienečnešt.zv. - štátny zväzok
JUDr. - doktor právObNV - Obvodný národný výbortr.čin - trestný čin
KE-A - agentúrne rozpracovanie Košický krajObS - obvodný súdtr.por. - trestný poriadok
KE-V - vyšetrovací spis Košický krajOD - ochranný dohľadtr.stíh. - trestné stíhanie
KE-SR - spravodajské rozpracovanie, Košický krajods. - odstavectr.zák. - trestného zákona
KO PV - krajské oddelenie pasov a vízOP - okresná prokuratúraTr.z. - trestný zákon
kpt. - kapitánOPK - odbor pohraničnej kontrolyuznes. - uznesenie
KP - krajská prokuratúra, krajský prokurátorOS - okresný súdÚZNV - Ústavné zariadenie nápravnej výchovy
KS ZNB - Krajská sprava zboru národnej bezpečnostiOS ZNB - okresná správa zboru národnej bezpečnostiVB - Verejná bezpečnosť
KS - krajský súdOV ŠtB - okresný výbor štátnej bezpečnostiVSR - Vietnamská socialistická republika
KV ŠtB - krajský výbor štatnej bezpečnostiPB - Považská BystricaVýsk.ústav - Výskumný ústav
LM - Liptovský MikulášPĽR - Polská ľudová republikaZÚ - zastupiteľský úrad
mjr. - majorpodm. - podmienečne
ml. - mladistvýpor. - poručík
MNV - Miestny národný výborppor. - podporučík
MsS - mestský súdpplk. - podplukovník
MsP - mestská prokuratúraprepad.majetku - prepadnutie majetku