Správa ŠtB Banská Bystrica

Organizačná štruktúra 1966 - 1971

Vedenie

Funkčné útvary

Výkonné útvary