Útvary pasov a víz na Slovensku

Hlavné úlohy krajských odborov a okresných oddelení pasov a víz

Hlavná činnosť a úlohy krajských odborov a okresných oddelení pasov a víz na Slovensku

Činnosť na úseku štátnej správy:

Činnosť na bezpečnostnom úseku: