Arizácie podnikov Židov

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)
Poznámka: Databáza vznikla na základe archívnych dokumentov, ktoré spravuje Slovenský národný archív.

Pojmom arizácia sa označuje vyvlastnenie a prevod majetku Židov na nežidov ( v dobovej terminológii “árijcov“).

V rokoch 1939 – 1945 sa arizácia dotkla všetkých druhov majetku Židov ( kapitálový majetok, domový majetok, podnikový majetok a pod.) žijúcich na Slovensku.

Vo svojej vrcholnej fáze (od septembra 1940) bola arizácia jedným z hlavných nástrojov ľudáckeho režimu pri "vyraďovaní Židov z hospodárskeho a sociálneho života" na Slovensku.

V oblasti podnikového majetku, ktorého  celková hodnota v septembri 1940 predstavovala približne 530 mil. Ks, prešiel arizačný proces od roku 1939 dvoma vývojovými fázami a vyvrcholil v rokoch 1941 – 1942.

Z celkového počtu asi 12 300 podnikov vo vlastníctve Židov bolo práve v rokoch 1941 – 1942 arizovaných viac ako 2 200 podnikov a tento proces bol riadený Ústredným hospodárskym úradom. Viac ako 10 000 podnikov bolo likvidovaných.

Zverejnená databáza vychádza z evidencií Ústredného hospodárskeho úradu, Ministerstva hospodárstva a Hlinkovej gardy, ktoré vznikli v rokoch 1942 – 1944.

Štatistika

Počet záznamov v databáze2223