Správa ŠtB Banská Bystrica

Organizačná štruktúra 1975 - 1989

Vnútorné oddelenie (do 30.11.1988)

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KOVÁČIKOVÁ Anna 122784 01.01.1975 31.01.1978 náčelník
DEBNÁR Adolf 122610 01.02.1978 31.08.1980 náčelník dočasne, od 1.5.1978 trvalo zobraziť
SLIVKA Viliam 152166 01.09.1980 30.11.1986 náčelník

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ČIAMPOR Peter 150775 01.01.1975 31.03.1977 starší referent špecialista zobraziť
DEBNÁR Adolf 122610 01.04.1977 31.01.1978 starší referent špecialista zobraziť
GAVALCOVÁ Daniela 207098 01.02.1984 30.04.1986 referent spisov 1.5.1986 - 31.8.1986 neplatená záloha
GOLIANOVÁ Miroslava 194157 01.09.1978 31.08.1980 starší referent
HNILIČKOVÁ – VÁLEKOVÁ Eva 179556 01.08.1975 01.03.1980 referent spisov 2.3.1980 - 1.9.1980 neplatená záloha zobraziť
KARPIŠ Jaroslav 154338 01.02.1984 31.08.1986 starší referent špecialista
KOBÉDOVÁ – KANIČÁROVÁ Ľubica 192538 01.01.1975 referent spisov
KOCIAN Václav 122755 15.06.1981 28.02.1982 starší referent špecialista dočasne, 1.1.1982 trvalo zobraziť
LIŠKOVÁ Jaroslava 199494 01.02.1975 31.03.1975 referent spisov
LOKŠOVÁ Emília 122842 01.01.1975 31.03.1977 starší referent
MACÍČKOVÁ Marta 181245 01.10.1980 30.09.1988 starší referent
MICHALČÍKOVÁ Mária 221442 15.11.1986 30.11.1988 referent spisov
NECPALOVÁ Dáša 180795 01.04.1980 31.10.1980 referent spisov
SIKORAIOVÁ Eva 199778 01.04.1977 30.09.1978 starší referent
SLIVKA Viliam 152166 01.07.1980 30.11.1988 starší referent špecialista
ŠUŠKOVÁ Lenka 212739 15.12.1980 30.11.1983 referent spisov
VALKOVIČOVÁ Iveta 230714 01.10.1988 30.11.1988 starší referent

Operatívna skupina VO (do 30.11.1988)

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DEBNÁR Adolf 122610 01.01.1975 31.03.1977 starší referent zobraziť
DRÁŽDIK Ján 122621 01.02.1977 30.11.1988 starší referent zobraziť
DRÁŽDIK Ján 122621 01.12.1988 31.12.1989 starší referent zobraziť
DRUGDA Vladimír 198245 01.08.1989 31.12.1989 starší referent
LOKŠOVÁ Emília 122842 01.04.1977 30.11.1988 starší referent
LOKŠOVÁ Emília 122842 01.12.1988 31.03.1989 starší referent
ŽUFFA Martin 161012 01.01.1975 31.01.1977 starší referent