Správa ŠtB Banská Bystrica

Organizačná štruktúra 1971 - 1974

VI. odbor - odbor spravodajskej techniky a prvierky korešpondencie

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KOMADA Miroslav 122760 01.01.1975 31.12.1989 náčelník odboru zobraziť

Zástupcovia náčelníka

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
MESIARIK Július 122885 01.01.1975 30.09.1979 zástupca náčelníka odboru zobraziť
KOLESÁR Emil 192507 01.03.1976 31.08.1977 zástupca náčelníka odboru poverený zastupovaním zobraziť
KOLESÁR Emil 192507 01.10.1979 31.12.1987 zástupca náčelníka odboru zobraziť
GREGOR Jozef 212108 01.01.1988 31.12.1989 zástupca náčelníka odboru

Vnútorná skupina

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BALÁŽOVÁ Mária 179051 01.02.1975 30.11.1988 referent spisov 10.8. - 10.11.1976 neplatená záloha
BALÁŽOVÁ Mária 179051 01.12.1988 31.12.1989 referent
KOTLÁRIKOVÁ Viola 122775 01.01.1975 30.09.1978 starší referent zobraziť
KOTLÁRIKOVÁ Viola 122775 01.12.1980 31.10.1988 referent zobraziť
LIŠKOVÁ Jaroslava 199494 01.01.1975 31.01.1975 referent spisov
PRŠANCOVÁ Lívia 238885 15.09.1989 31.12.1989 administratívny pracovník zobraziť
ŠKULAVÍKOVÁ Lýdia 179874 01.10.1978 09.08.1980 referent 10.8.1980 - 31.5.1981 neplatená záloha

Samostatná technická skupina (do 30.9.1978)

Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
PUŠKÁR Ján 194969 01.01.1975 30.09.1978 technik III. stupňa 1.3.1976 starší referent
SABO Ján 161439 01.01.1975 30.09.1978 technik III. stupňa 1.3.1978 starší referent

1. oddelenie – výkonná operatívna technika

Náčelníci
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KOLESÁR Emil 192507 01.03.1976 30.09.1979 náčelník zobraziť
MIKOVÍNY Miroslav 180644 01.10.1979 31.08.1985 náčelník
GREGOR Jozef 212108 01.09.1985 31.12.1987 náčelník
PUŠKÁR Ján 194969 01.01.1988 31.12.1989 náčelník 1.12.1988 vedúci starší referent špecialista
Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BINDER Július 122553 01.01.1975 31.01.1978 referent starší referent zobraziť
BULLA Ján 122578 01.01.1975 14.03.1976 starší referent zobraziť
DIKO Peter 122613 01.06.1975 31.03.1976 starší referent
DRVÁR Ľuboslav 216308 01.09.1983 31.12.1989 referent zobraziť
FEKETE Ivan 210717 01.09.1981 30.04.1986 technik I.stupňa
FRANKA Štefan 198898 01.06.1976 starší referent
GLÉZLOVÁ – PECNÍKOVÁ Eva 167130 01.01.1977 30.09.1978 prekladateľ II. stupňa
GREGOR Jozef 212108 31.08.1986 technik I.stupňa
HERCEG Ladislav 152351 01.04.1976 14.12.1977 starší referent
HERCEG Ladislav 152351 01.10.1978 31.12.1979 starší referent
HUDEC Ján 122689 01.01.1975 09.04.1975 starší referent zobraziť
HYBSKÝ Igor 210483 01.12.1981 31.01.1985 starší referent
JENČO Jozef 193244 01.02.1988 31.12.1989 starší referent
KOČAN Jaroslav 127018 01.03.1976 31.12.1989 starší referent zobraziť
KOLESÁR Emil 192507 01.01.1975 29.02.1976 starší referent zobraziť
KRAKOVSKÝ Eduard 198320 01.06.1975 30.04.1978 prekladateľ II. stupňa zobraziť
KRUMPÁR František 149595 01.01.1975 14.08.1979 starší referent
LUKNIŠ Jozef 193986 01.01.1975 starší referent
MACHÁČ Ľuboš 223682 01.09.1986 31.12.1989 referent zobraziť
MALATA Milan 192761 01.01.1975 13.08.1983 starší referent
MALATA Milan 192761 01.08.1987 31.12.1989 starší referent 1.12.1988 starší referent špecialista
MIKOVÍNY Miroslav 180644 01.10.1978 30.09.1979 technik I.stupňa
PAPAI Pavol 122938 01.01.1975 31.03.1976 prekladateľ II. stupňa
PATSCH Ernest 124292 01.01.1975 31.05.1976 starší referent zobraziť
PIROH Branislav 218584 01.03.1985 31.12.1989 referent
PISÁR Imrich 232692 01.03.1989 31.12.1989 referent
PLAI Ján 122959 01.01.1975 29.02.1976 starší referent zobraziť
PODSTRELENÝ Ivan 227547 01.09.1987 referent 1.8.1989 starší referent
PUŠKÁR Ján 194969 01.10.1978 31.08.1982 starší referent
PUŠKÁR Ján 194969 01.08.1986 31.12.1987 starší referent
ROSENBERGER Jozef 181129 01.11.1982 31.08.1957 starší referent
SABO Ján 161439 01.09.1978 starší referent 1.5.1983 starší referent špecialista
SANITRA Ondrej 180528 01.05.1978 30.09.1978 prekladateľ II. stupňa
SANITRA Ondrej 180528 01.01.1980 31.12.1989 starší referent
SCHMIDT Ján 123003 01.01.1975 30.09.1981 starší referent 1.10.1978 starší referent špecialista
SEDMÁK Milan 199735 01.05.1976 30.09.1978 starší referent zobraziť
ŠIMUN Štefan 199498 01.10.1978 31.12.1989 starší referent 1.11.1981starší referent špecialista, 1.5.1983 starší referent, 1.8.1988 technik I.stupňa
ŠÍPOŠ Ján 202567 01.10.1978 31.05.1980 starší referent
SKALKA Pavel 124503 01.12.1975 30.11.1976 prekladateľ II. stupňa
ŠOTTNÍK Viktor 179107 01.10.1978 30.11.1979 technik I.stupňa
ŠOTTNÍKOVÁ Soňa 180783 15.07.1976 30.09.1978 prekladateľ II. stupňa
ŠULEK Boris 180538 01.09.1977 referent 1.10.1978 starší referent
TRSŤAN Móric 123093 01.01.1975 31.12.1976 technik II. stupňa
VAJS Peter 216112 01.11.1981 31.12.1989 starší referent
VALACH Teodor 123108 01.01.1975 28.02.1978 prekladateľ II. stupňa 1.6.1975 starší referent
VANKO Peter 179042 01.06.1975 30.09.1981 prekladateľ II. stupňa 15.7.1976 starší referent
ZNACHOROVÁ Hilda 123134 01.01.1975 31.03.1976 prekladateľ II. stupňa 1.6.1975 starší referent zobraziť
ZUBÁŇ Ľubomír 180556 01.09.1977 30.09.1978 prekladateľ II. stupňa
ZUBÁŇ Ľubomír 180556 01.01.1980 starší referent

Skupina vyťažovania (od 1.10.1978)

Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BEŇO František 223660 01.09.1986 31.12.1989 referent
BLAHOVÁ Marta 181255 01.10.1978 31.10.1981 starší referent
DUBRAVAY Ján 206750 01.09.1981 31.08.1986 starší referent
GLÉZLOVÁ – PECNÍKOVÁ Eva 167130 01.10.1978 31.12.1989 vedúci starší referent 16.9.1982 - 30.11.1982 a 14.7.1988 - 13.9.1989 neplatená záloha
MOKRÝ Štefan 181201 01.08.1981 31.12.1989 starší referent zobraziť
SANITRA Ondrej 180528 01.10.1978 31.12.1979 starší referent
ŠOTTNÍKOVÁ Soňa 180783 01.10.1978 31.07.1981 starší referent
ZUBÁŇ Ľubomír 180556 01.10.1978 31.12.1979 starší referent

2. oddelenie – previerka korešpondencie

Náčelníci
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KÚŠ Peter 122816 01.01.1975 30.04.1976 náčelník zobraziť
ZNACHOROVÁ Hilda 123134 01.04.1976 30.09.1986 náčelník zobraziť
PETROVIČ Ladislav 136011 01.10.1986 31.12.1989 náčelník 1.12.1988 vedúci starší referent špecialista

1.skupina - sledovanie

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BELLUŠ František 200940 01.12.1977 30.09.1984 referent 1.10.1978 starší referent
BLAŠKOVIČ Ondrej 122558 01.01.1975 31.12.1977 referent
BOBÁĽ Ján 122561 01.01.1975 31.12.1989 referent 1.2.1978 starší referent, 1.10.1978 vedúci starší referent zobraziť
DOBIAS Ján 225155 01.11.1984 31.12.1989 starší referent
FILIP Viktor 122640 01.10.1978 31.01.1979 starší referent zobraziť
JEDLIČKA Karol 212721 01.11.1980 30.09.1984 starší referent
JEDLIČKA Tomáš 200798 01.01.1978 31.12.1989 referent 1.10.1978 starší referent zobraziť
LIPNICKÝ Jozef 122836 01.01.1975 31.12.1977 starší referent
RENČO Vladimír 202507 01.01.1978 08.08.1980 referent 1.10.1978 starší referent

2.skupina - vyhľadávanie

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
AZOROVÁ Marta 192843 01.01.1975 31.07.1981 prekladateľ III. stupňa 1.10.1978 starší referent
BLAHOVÁ Marta 181255 01.03.1978 30.09.1978 referent
ČERMÁK Pavel 122593 01.01.1975 30.09.1978 referent
CIGLAN Antonín 220949 01.03.1987 31.12.1989 starší referent 1.8.1988 vedúci starší referent, 1.12.1988 starší referent špecialista
GIERTLI Jozef 181243 15.10.1976 referent
GLÉZL Stanislav 181244 01.12.1984 31.12.1989 starší referent zobraziť
HERCEG Ladislav 152351 01.01.1975 31.03.1976 referent
KARDOŠ Jozef 122735 01.01.1975 29.02.1980 prekladateľ III. stupňa 1.10.1978 starší referent zobraziť
LAMOŠOVÁ Anna 192842 01.01.1975 31.12.1989 prekladateľ III. stupňa 1.10.1978 starší referent, 3.12.1979 - 15.9.1980 a 10.3.1982 - 15.1.1983 neplatená záloha
LUKNIŠOVÁ Anna 194177 01.01.1975 31.12.1989 prekladateľ III. stupňa 1.10.1978 starší referent zobraziť
NOMILNEROVÁ Soňa 180786 15.08.1976 28.02.1987 referent 1.10.1978 starší referent zobraziť
PETROVIČ Ladislav 136011 01.01.1975 30.09.1986 starší referent 1.10.1978 vedúci starší referent
ŠÍPOŠ Ján 202567 01.06.1980 31.12.1989 starší referent
ŠOTTNÍKOVÁ Soňa 180783 01.08.1981 31.12.1989 starší referent
ŠTEFÁNIKOVÁ Mária 123066 01.01.1975 31.12.1984 prekladateľ III. stupňa 1.10.1978 starší referent
VANČO Stanislav 194558 01.09.1986 31.12.1989 starší referent zobraziť

3.skupina - chemickej previerky korešpondencie (do 30.9.1978)

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KOČAN Jaroslav 127018 01.01.1975 29.02.1976 technik II. stupňa zobraziť
KRUTÁKOVÁ Brigita 154325 01.01.1975 30.09.1978 technik III. stupňa 1.4.1977 technik II. stupňa
LINHART Vladimír 194661 01.01.1975 15.01.1976 technik III. stupňa
SEDMÁK Milan 199735 01.03.1976 30.04.1976 technik II. stupňa zobraziť
ŠIMUN Štefan 199498 01.03.1977 30.09.1978 technik III. stupňa
ŠÍPOŠ Ján 202567 01.03.1978 30.09.1978 technik III. stupňa
ŠOTTNÍK Viktor 179107 01.10.1975 30.09.1978 technik II. stupňa

3.skupina - technická (od 1.10.1978)

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
BELLUŠ František 200940 01.10.1984 31.12.1989 starší referent 1.3.1987 technik II.stupňa
ČERMÁK Pavel 122593 01.10.1978 31.08.1981 technik II. stupňa
CIGLAN Antonín 220949 01.01.1986 28.02.1987 technik II. stupňa
MARCI Vladimír 180051 01.07.1981 30.09.1981 technik II. stupňa
NOMILNEROVÁ Soňa 180786 01.03.1987 31.12.1989 starší referent zobraziť
SEDMÁK Milan 199735 01.10.1978 31.08.1981 starší referent zobraziť
VANKO Peter 179042 01.10.1981 31.10.1985 technik II. stupňa

skupina Žilina (do 30.9.1978)

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
CHUPEKOVÁ Edeltraud 154324 01.01.1975 30.09.1978 prekladateľ III. stupňa zobraziť
FILIP Viktor 122640 01.01.1975 30.09.1978 referent zobraziť
HERCEG Ladislav 152351 15.12.1977 30.09.1978 starší referent
KAČINOVÁ Zlatica 194176 01.01.1975 30.09.1978 prekladateľ III. stupňa
KOZÁK Ján 122786 01.01.1975 30.09.1978 referent zobraziť
KUŠTEK Jozef 122817 01.01.1975 31.12.1976 prekladateľ III. stupňa
LADA Jozef 122821 01.01.1975 30.09.1978 prekladateľ III. stupňa zobraziť
PIENČÁK Anton 122953 01.01.1975 30.09.1978 starší referent zobraziť
PLECHO Ján 122957 01.01.1975 30.09.1978 vedúci skupiny zobraziť
ŠKULAVÍKOVÁ Lýdia 179874 01.12.1976 30.09.1978 prekladateľ III. stupňa
SLOTA Silvester 123019 01.01.1975 30.09.1978 starší referent zobraziť
SLOVÁK Rudolf 123021 01.01.1975 30.09.1978 referent
VIRDZEKOVÁ Helena 182597 01.09.1977 30.09.1978 prekladateľ II. stupňa zobraziť

vysunuté pracovisko Žilina (od 1.10.1978)

Náčelník
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
DRVÁR Bernard 122624 01.12.1988 31.12.1989 vedúci starší referent špecialista zobraziť
Zástupcovia náčelníka
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
PLECHO Ján 122957 01.10.1978 30.04.1985 zástupca náčelníka zobraziť
DRVÁR Bernard 122624 01.05.1985 30.11.1988 zástupca náčelníka zobraziť
1. skupina (sledovanie)
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
FILIP Viktor 122640 01.02.1979 31.10.1988 vedúci starší referent zobraziť
KOZÁK Ján 122786 01.10.1978 31.10.1981 starší referent zobraziť
MUCHÝ Milan 218367 01.11.1988 31.12.1989 vedúci starší referent
PITTNER Jozef 215306 01.10.1981 31.12.1989 starší referent zobraziť
ŠKOVRAN Imrich 206603 01.02.1979 starší referent
SLOTA Silvester 123019 01.10.1978 30.09.1979 vedúci starší referent zobraziť
VIRDZEKOVÁ Helena 182597 01.10.1978 31.07.1981 starší referent zobraziť
2. skupina (vyhľadávania)
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
ABRAHAM Miroslav 229809 01.03.1989 31.12.1989 referent
BUCHA Štefan 200679 01.11.1980 12.09.1988 starší referent zobraziť
CHUPEKOVÁ Edeltraud 154324 01.10.1978 30.11.1985 starší referent zobraziť
DUBRAVAY Ján 206750 01.09.1986 31.12.1989 starší referent
HERCEG Ladislav 152351 01.01.1980 30.09.1981 starší referent 1.12.1980 vedúci starší referent
JANDÁK Anton 198114 01.01.1982 30.09.1984 starší referent
KAČINOVÁ Zlatica 194176 01.10.1978 31.12.1989 starší referent 14.3. - 30.6.1979 a 29.10.1981 - 31.3.1983 neplatená záloha
KOTLÁRIKOVÁ Viola 122775 01.10.1978 30.11.1980 vedúci starší referent zobraziť
KUZMÍK Jaroslav 166240 01.07.1980 31.12.1989 starší referent 1.8.1981 vedúci starší referent
LADA Jozef 122821 01.10.1978 31.01.1980 starší referent zobraziť
MUCHÝ Milan 218367 01.10.1988 31.10.1988 starší referent
PIENČÁK Anton 122953 01.10.1978 31.12.1980 starší referent zobraziť
VANČO Stanislav 194558 01.04.1986 31.08.1986 starší referent zobraziť
VIRDZEKOVÁ Helena 182597 01.08.1981 31.12.1989 starší referent zobraziť
3. skupina (technická)
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
JANDÁK Anton 198114 01.10.1984 31.12.1989 starší referent
KRUTÁKOVÁ Brigita 154325 01.10.1978 31.10.1985 technik II. stupňa
MIKO Daniel 223414 01.03.1986 31.12.1989 technik II. stupňa zobraziť
SLOVÁK Rudolf 123021 01.10.1978 31.08.1983 starší referent
ostatní pracovníci VI. odboru
priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
FALTUSOVÁ Margaréta 0 15.12.1977 referent
MIKOVÍNY Miroslav 180644 30.09.1978 referent

Činné zálohy

priezvisko meno evidenčné číslo od do funkcia poznámka foto
KUBÍK Ján 122799 01.01.1975 31.05.1976 referent