XII. správa ZNB - Správa kontrarozviedky v Bratislave

Popis odborov

Odbor pre boj proti vnútornému nepriateľovi - II. odbor

Odbor pre boj proti vnútornému nepriateľovi spracovával problematiku:

1.oddelenie: PRAVICA, resp. PRAVICOVÝ OPORTUNIZMUS
2.oddelenie: KULTÚRA, VEDA, HROMADNÉ OZNAMOVACIE PROSTRIEDKY
3.oddelenie: MLÁDEŽ, ŠKOLSTVO, ŠPORT, OCHRANA ORGANIZÁCIÍ NARODNÉHO FRONTU A OBRODNÝCH POLITICKÝCH STRÁN, SIONIZMUS, SLOVENSKÝ SEPARATIZMUS
Zvláštne oddelenie: CIRKEV A SEKTY.