XII. správa ZNB - Správa kontrarozviedky v Bratislave

Popis odborov

Odbor pre boj proti vonkajšiemu nepriateľovi - I. odbor

Odbor pre boj proti vonkajšiemu nepriateľovi zabezpečoval kontrarozviedne opatrenia proti prenikaniu špeciálnych služieb do Československa. Rozpracovával objekty Správy služieb diplomatického zboru, Výskumného výpočtového strediska OSN, Strediska výskumu ochrany prostredia OSN, Tlačového a informačného strediska Federálneho ministerstva zahraničných vecí a zastupiteľských úradov kapitalistických štátov, Číny a Juhoslávie. Rozpracovával prípady a signály v problematikách: DIPLOMATI, CESTOVNÉ KANCELÁRIE, ZAHRANIČNÍ NOVINÁRI, VÍZOVÍ CUDZINCI a VÝJAZDY.