Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky

KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: TS)

Vedená: od 01.03.1960 do 01.11.1962, Registračné čísla: 5981 až 7980, Počet strán: 208

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

« predchádzajúca 1 nasledujúca »

1

Počet strán: 208 

« predchádzajúca 1 nasledujúca »