Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky

KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: II)

Vedená: od 22.03.1979 do 24.01.1980, Registračné čísla: 22961 až 23950, Počet strán: 103

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

« predchádzajúca 28 nasledujúca »

28

Počet strán: 103 

« predchádzajúca 28 nasledujúca »