Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky

KS ZNB - Správa ŠtB Bratislava (Séria: II)

Vedená: od 08.02.1974 do 21.08.1974, Registračné čísla: 14951 až 15940, Počet strán: 103

Vyhľadaná osoba: Machaj Kondrát, registračné číslo: 14952

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

« predchádzajúca 4 nasledujúca »

4

Počet strán: 103 

« predchádzajúca 4 nasledujúca »