Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky

II. Správa ZNB (Séria: FS-ZS)

Zdroj: Archív MV ČR

Vedená: od 11.04.1969 do 23.06.1969, Registračné čísla: 1 až 470, Počet strán: 52

"Spolupracovník ŠtB" je rezident (R), agent (A, TS), informátor (I), držiteľ prepožičaného bytu (PB), držiteľ konšpiračného bytu (KB).

« predchádzajúca 1 nasledujúca »

1

Počet strán: 52 

« predchádzajúca 1 nasledujúca »