Archívne fondy ÚPN

D. Evidenčný materiál – kartotéky

názov rok rozsah množstvo (bm) stav
Evidenčné karty osôb XII. Správy ZNB inventarizovaný D/I
Kartotéky osôb pre styk so štátnym a služobným tajomstvom inventarizovaný D/II
Kartotéky držiteľov služobných odznakov príslušníkov KS ZNB inventarizovaný D/III
Kartotéky - rôzne inventarizovaný D/IV