Archívne fondy ÚPN

Historická knižnica

Ústav pamäti národa v roku 2006 prevzal do svojho archívu knižničný fond Ústavu marxizmu-leninizmu ÚV KSS. Tento fond sa stal základom jeho historickej knižnice. Na základe pôvodných prírastkových zoznamov knižnica ÚML disponovala vyše 44 000 titulmi.

Po dokončení delimitácie knižničného fondu sa hneď venovala veľká pozornosť usporiadaniu a inventarizovaniu. Samotný knižničný fond tvoria štyri samostatné súbory:

Podmienky štúdia knižničných jednotiek knižnice stanovuje príloha č. II Bádateľského poriadku Archívu Ústavu pamäti národa. Jednotlivé tituly sa sprístupňujú iba na prezenčné štúdium v priestoroch bádateľne archívu na základe osobnej požiadavky, resp. na základe elektronickej žiadanky.