Archívne fondy ÚPN

Tematické katalógy

Tematické katalógy sú špecializované archívne pomôcky k fondom a zbierkam, ktoré poskytujú prehľad a stručný obsah sprístupnených archívnych dokumentov k významným historickým udalostiam. Odborníci i laickí záujemcovia vďaka tematickým katalógom získajú prehľad o dostupných archívnych dokumentoch, ktoré si v danom archíve v prípade záujmu môžu objednať na štúdium.

  • Február ’48. Výberový katalóg dokumentov (PDF, 1.90 MB)