Archívne fondy ÚPN

A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov

III. Fondy ústredných útvarov za federácie 1969-1989 (1990)