Archívne fondy ÚPN

A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov

II. Fondy ústredných útvarov unitárneho štátu 1945-1969