Archívne fondy ÚPN

A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov

I. Fondy ústredných útvarov slovenského štátu (1938) 1939-1945