Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

Vnútorný odbor

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
MLEJ Peter 120125 01.04.1969 30.06.1974 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BELICA Milan 119578 01.10.1969 30.06.1974
BOŠANSKÁ Irena 193510 09.12.1970 30.11.1971
BRODYOVÁ Soňa 194171 01.07.1971 31.07.1973
BRODYOVÁ Soňa 194171 30.01.1974 30.06.1974
GODÁL Štefan 119760 01.01.1970 30.06.1974
HAVAŠI Ondrej 125077 01.01.1969 30.06.1969 zobraziť
HUPKA Štefan 125107 01.07.1969 30.06.1974
JEDINÁ Ľudmila 119872 01.01.1969 30.06.1969
JURINOVÁ Štefánia 120024 01.02.1969 30.04.1969
KOLBASOVÁ Mária 125174 01.05.1969 30.06.1974
KOVÁR Pavel 119960 01.11.1972 30.06.1974
MAŤAŠOVSKÁ Alena 194174 01.12.1971 30.06.1974
MATUŠKA Rudolf 120085 01.01.1970 30.06.1974
PALÚCH Rudolf 122935 01.09.1972 30.06.1974
PLECHAČKOVÁ Helena 192047 01.09.1969 20.06.1971
PLECHAČKOVÁ Helena 192047 20.12.1971 03.02.1972
PLECHAČKOVÁ Helena 192047 01.09.1972 28.02.1973
POLÁKOVÁ Paulína 192299 16.10.1969 01.08.1970
SKÁLOVÁ, JELENSKÁ Ida 150320 01.04.1969 04.04.1971 zobraziť
SKÁLOVÁ, JELENSKÁ Ida 150320 04.10.1971 30.06.1974 zobraziť
TUČEK Ján 120434 01.06.1970 30.06.1974
UHER František 123097 01.04.1969 30.09.1971