Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

III. odbor KR - kontrarozviedna činnosť proti rozviedke Veľkej Británie, Francúzska, ostaných kapitalistických štatov

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
ŠIROKÝ Ondrej 125511 01.01.1969 30.04.1969 zobraziť
SIJKA Peter 125401 15.06.1969 31.10.1970 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BUČKO Ján 124985 01.11.1970 30.06.1974
JACKULIAK Ján 122709 01.04.1969 30.06.1974 zobraziť
KRUPA Jozef 125211 01.03.1969 30.06.1974
LIPTÁK Ondrej 125239 01.08.1969 30.06.1974
MOLNÁR Vojtech 120133 01.03.1969 30.06.1974

Referenti spisov

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
KUKOVÁ Eva 152832 01.05.1969 15.03.1972
KUKOVÁ Eva 152832 14.09.1972 01.01.1973

3. oddelenie

Referenti
priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
KOVÁČ František 193281 01.06.1974 30.06.1974
MAŤAŠOVSKÝ Vladimír 194443 01.04.1974 30.06.1974
ORAVEC František 120189 01.06.1974 30.06.1974