Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

IV. odbor KR – vízoví cudzinci a oddelenie pasovej kontroly

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
JURIGA Anzelm 122724 01.01.1969 01.06.1970 zobraziť
SIJKA Peter 125401 01.11.1970 30.06.1974 zobraziť

Zastupca náčelníka

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
NÁVOJ Artur 120160 01.03.1969 30.06.1974 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BAJCÁR Rudolf 119557 01.01.1973 30.06.1974
BOJDA Florián 119617 01.03.1969 30.06.1974
CANDRÁK Ján 119649 01.08.1970 28.02.1972
CHOVANEC Anton 125112 01.03.1969 31.05.1970
DANIŠ Jaroslav 122605 01.09.1969 30.04.1974 zobraziť
DOHNAL Ľudevít 119685 01.06.1969 31.12.1971
DREISIG Arnošt 119688 01.01.1972 30.06.1974 zobraziť
KUĽHA Pavel 120005 01.06.1969 30.11.1973 zobraziť
LÖRINC Matej 125245 01.04.1970 31.05.1973
MALICH Ondrej 120058 01.06.1969 01.12.1973
MEHEŠ Viliam 132476 01.10.1970 01.09.1973
MORAVČÍK Peter 120135 01.10.1970 30.06.1974
POLÁK Jozef 120252 01.04.1969 01.12.1973
PRIEBERA Pavol 143469 01.07.1970 31.05.1974 zobraziť
ŠABLATÚRA Július 120364 01.08.1969 01.12.1973 zobraziť
SZABÓ Július 152266 01.03.1969 01.02.1973
TRGALA Ján 193812 01.09.1972 30.06.1974

Referenti spisov

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
ELEKOVÁ Alžbeta 119713 01.06.1969 30.11.1969
FRIDRICHOVÁ Zuzana 192552 02.02.1970
FRIDRICHOVÁ Zuzana 192552 02.08.1972 23.09.1973
MINÁRIKOVÁ Rozália 194243 01.08.1971 31.05.1973
MINÁRIKOVÁ Rozália 194243 01.09.1973 30.06.1974