Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

I. odbor VS - KR činnosť proti zahraničným nepriateľským organizáciám, inštitúciám a emigrantským centrám a ich vnútorným pomáhačom

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
DAŠKO Jozef 119675 01.02.1969 31.07.1970 zobraziť
FODRÁN Michal 119726 01.11.1969 01.11.1972
KUCIAN Vladimír 122803 01.04.1973 30.04.1973 zobraziť
DUŠÁK Michal 125016 01.06.1973 30.06.1974 zobraziť

Zastupca náčelníka

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
LÁSKA Daniel 120023 01.05.1969 30.04.1970
DUŠÁK Michal 125016 01.05.1971 31.05.1973 zobraziť
FAŤOL Anton 125025 01.06.1973 30.06.1974 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
AUGUSTÍN Jozef 194743 01.06.1972 31.05.1974
BIELIK Ján 122554 01.03.1969 31.05.1970 zobraziť
CANDRÁK Ján 119649 01.03.1972 31.03.1974
DEŠTÍK František 119682 01.06.1974 30.06.1974
FAŤOL Anton 125025 01.08.1969 31.05.1973 zobraziť
HRADISKÝ Ján 125096 01.04.1969 30.06.1974
KOLBASA Michal 125173 01.11.1970 30.06.1972
LACKOVIČ Jozef 120017 01.06.1969 30.06.1974
LATTA Juraj 128475 01.06.1971 30.06.1974
LÖRINC Matej 125245 01.06.1973 30.06.1974
MÁLIK Blahoslav 122859 01.07.1973 30.06.1974 zobraziť
NITRIANSKÝ Igor 141607 01.08.1969 31.07.1970
NOVÁK Ján 125314 01.04.1974 30.06.1974
PAČESA Jozef 122931 01.07.1971 30.06.1974 zobraziť
ŠKOPEC Ján 120382 01.03.1969 07.05.1971
SRNEC Vladimír 193880 01.07.1973 30.06.1974
SVOBODA Ján 133618 01.03.1972 30.06.1974 zobraziť

Administratívni pracovníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
ANTALOVÁ Jana 194173 01.07.1971 07.04.1974
HORÁKOVÁ Jolana 119810 01.03.1969 31.03.1972
VOZÁROVÁ Rozália 192332 01.12.1969 30.04.1970