Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

I. odbor KR – kontrarozviedna činnosť proti rozviedke USA

Náčelníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
VAVRO Jozef 125482 01.02.1969 30.04.1969 zobraziť
VAVRO Bohuš 123116 01.08.1969 30.06.1974 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
ĎURIŠÍK Jozef 122630 01.03.1969 30.06.1974 zobraziť
FODRÁN Michal 119726 01.11.1972 30.06.1974
GIMERA Eduard 125055 01.03.1969 30.06.1974
HRONEC Dezider 148696 01.04.1969 30.06.1974 zobraziť
LALUHA Cyril 120020 01.03.1969 30.11.1971

Referenti spisov

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
CSABIOVÁ Eva 192311 01.11.1969 12.01.1971
CSABIOVÁ Eva 192311 14.07.1971 20.01.1972
CSABIOVÁ Eva 192311 21.07.1972
ŠAFÁROVÁ Jana 152830 01.03.1969 31.10.1969