Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

Personálny a školský odbor

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
GROM Gustáv 135942 01.03.1969 30.06.1974 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
HAAR Viliam 119792 01.04.1969 30.09.1970
SABOPAL Imrich 120303 01.04.1969 30.06.1974
VOJTKO Vincent 122449 01.06.1969 31.07.1969

I. oddelenie

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
VOJTKO Vincent 122449 01.08.1969 30.06.1974

Referenti spisov

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
MAZÚROVÁ Mária 192048 01.09.1969 28.02.1974

II. oddelenie

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
GÁBOR Ján 125043 01.05.1969 30.06.1974

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
GALBAVÝ Ján 192709 01.05.1970 30.06.1974
KRČ Martin 129206 01.10.1969 30.06.1974
MALÍK Vladimír 154539 01.11.1969 30.06.1974
RÝDZA Jarmila 193612 15.02.1971 20.01.1972
RÝDZA Jarmila 193612 21.07.1972 31.08.1973