Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

Odbor sledovania

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
PÚČIK Eduard 120272 01.05.1969 30.06.1974 zobraziť

Zastupca náčelníka

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
LEIMBERGER Ferdinand 122830 01.06.1969 30.06.1974 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
FELSINGER Atila 119719 01.04.1970 30.06.1974
KOVÁČ Jaroslav 119949 01.06.1969 30.06.1974
MILKO Jozef 120114 01.08.1969 30.06.1974
PRIEBERA Pavol 143469 01.06.1969 30.06.1970 zobraziť
PRIEBERA Pavol 143469 01.06.1974 30.06.1974 zobraziť
VACH Štefan 120452 01.01.1972 30.06.1974
ZEMAN Pavel 127351 01.06.1969 30.06.1974

Administratívni pracovníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
POLÁKOVÁ Jaroslava 192050 01.09.1969 30.11.1973