Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

II. odbor VS - Vyhľadávanie, odhaľovanie a dokumentácia trestnej činnosti proti republike, páchanej občanmi SSR bez spojenia na nepriateľské zahraničie

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
DÁNYI Ondrej 125006 01.02.1969 31.03.1969
ŠTEFUNKO Štefan 120395 01.04.1969 30.06.1970 zobraziť

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
BOBÁĽ Štefan 119613 01.05.1969 30.06.1974
BUTKO Augustín 119644 01.06.1972 30.06.1974
DUPEJ Vasil 119706 01.03.1969 30.06.1974
KOZEL Ján 119963 01.03.1969 30.04.1974
KUPEC Andrej 125221 01.07.1969 30.06.1974
LÁSKA Daniel 120023 01.05.1970 30.06.1974
NITRIANSKÝ Igor 141607 01.05.1969 31.07.1969

Administratívni pracovníci

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
MASAROVIČOVÁ – LAJZOVÁ Elena 158654 21.05.1969 20.06.1971
MASAROVIČOVÁ – LAJZOVÁ Elena 158654 20.12.1971
ZOZUĽÁKOVÁ Mária 192975 01.09.1970 30.06.1974