Hlavná správa ŠtB SSR

Organizačná štruktúra

II. odbor KR - kontrarozviedna činnosť proti rozviedke NSR, Rakúska

Náčelník

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
HUSŤÁK Michal 119834 01.02.1969 30.04.1970

Zastupca náčelníka

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
MALIK Ján 122862 15.04.1969 30.04.1970

Referenti

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
ERNEK Ján 125022 01.10.1969 30.06.1974
KONCOVÝ Emil 119933 01.03.1969 30.06.1974
KOUTNÝ Dušan 131957 01.03.1969 30.06.1974 zobraziť
KUNC Miroslav 122810 01.06.1969 31.08.1970 zobraziť
SUSA Ján 125421 01.03.1971 30.11.1971 zobraziť
SVOBODA Ján 133618 01.04.1969 28.02.1972 zobraziť
VELICKÝ Imrich 120476 01.03.1969 30.06.1974 zobraziť

Referenti spisov

priezvisko meno evidenčné číslo od do foto
HRONSKÁ Eva 192974 01.09.1970 09.12.1973
HRONSKÁ Eva 192974 09.06.1974 30.06.1974
JURINOVÁ Štefánia 120024 01.05.1969 30.11.1970