Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Trenčín

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Adamovce -Malé Bierovce 76 382 0
Bošáca 846 4409 41
Dobrá 103 649 4
Dolná Súča 375 1857 0
Dolné Záriečie 48 257 0
Drietoma 373 1892 23
Haluzice 53 265 0
Hámry 28 145 4
Hanzlíková 119 605 16
Horná Súča 663 3459 1
Horné Srnie 311 1566 16
Hrabovka 77 420 0
Istebník 131 675 0
Ivanovce 170 986 16
Kľúčové 56 335 0
Kochanovce 74 390 0
Kostolná 37 153 0
Krivosúd-Bodovka 66 374 0
Kubrá 275 1660 6
Kubrica 51 251 0
Liborča 143 849 13
Malá Chocholná 51 264 2
Malé Stankovce 59 366 10
Melčice 156 854 15
Mníchova Lehota 142 945 0
Nemšová 319 1852 20
Omšenie 283 1741 0
Opatová 152 1164 4
Opatovce 55 289 3
Orechové 201 1031 22
Rozvadze 43 271 0
Sedličná 35 224 8
Selec 172 1123 0
Skala 50 247 0
Skalská Nová Ves 78 421 0
Sohlahov 294 1483 0
Štvrtok 99 432 5
Trenčianska Teplá 454 3560 103
Trenčianska Turná 230 1466 0
Trenčianske Biskupice 190 1333 11
Trenčianske Bohuslavice 109 532 0
Trenčianske Teplice 440 2220 199
Trenčín 1339 13647 1559
Újezd 36 203 0
Velčice 83 386 4
Veľká Chocholná 225 1086 4
Veľké Bierovce 80 474 0
Veľké Stankovce 136 828 7
Záblatie 170 850 0
Zamarovce 117 632 5
Závada 46 282 0
Zemianske Lieskové 103 535 3
Zemianske Podhradie 185 825 4
Zlatovce 199 1290 11
nezaradené 7