Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Púchov

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bohunice 148 704 3
Bolešov 86 424 45
Borčice 59 371 0
Červený Kameň 240 1198 10
Dohňany 208 1027 23
Dolná Breznica 110 598 4
Dolné Kočkovce 145 841 0
Dubková 104 479 0
Dulov 124 628 3
Horenice 62 253 0
Hôrka 28 135 0
Horná Breznica 104 528 0
Horovce 104 768 2
Hoštiná 118 531 0
Hrabovka 37 182 0
Ihrište 34 141 0
Kameničany 85 472 8
Krivoklát 77 426 0
Kvašov 130 734 0
Lazy pod Makytou 538 2662 19
Lednica 162 826 0
Lednická Lehota 81 367 0
Lednické Rovne 183 1609 10
Lúky 195 847 61
Lysá pod Makytou 509 2614 8
Medné 27 137 0
Mestečko 100 492 0
Mikušovce 203 1018 9
Mostište 52 219 0
Nimnica 108 523 2
Nosice 135 682 0
Piechov 107 602 4
Pruské 271 1216 25
Púchov 569 3279 196
Savčina-Podvažie 53 300 0
Sedmerovec 73 412 3
Slavnica 105 640 13
Streženice 128 679 1
Tuchyňa 121 670 5
Vieska-Bezdedov 41 202 0
Vršatské Podhradie 91 485 0
Vydrná 115 560 0
Zariečie 167 750 4
Zbora 125 539 0
Zubák 247 1174 1