Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Piešťany

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Banka 231 1417 5
Borovce 133 935 1
Chtelnica 412 2305 33
Dobrá Voda 318 1375 0
Dolné Dubovany 79 510 0
Dolný Lopašov 224 1326 0
Drahovce 402 2365 14
Ducové 48 245 0
Horné Dubovany 60 459 0
Hubina 153 880 16
Kočín 58 273 0
Kocurice 54 297 0
Krakovany 167 836 0
Lančár 48 247 0
Malé Orvište 37 189 0
Moravany nad Váhom 216 1167 5
Nižná 115 598 0
Ostrov 205 1137 0
Pečeňady 102 684 7
Piešťany 2235 13352 1566
Rakovice 92 530 0
Ratnovce 132 680 0
Šípkové 117 602 0
Sokolovce 113 776 5
Šterusy 145 722 0
Stráže 124 646 3
Ťapkové 41 184 0
Trebatice 197 1104 0
Veľké Kostolany 264 1971 34
Veľké Orvište 148 684 0
Veselé 203 1190 2
Vrbové 678 4828 710
Zákostolany 66 457 0