Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Myjava

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Brezová pod Bradlom 730 2952 99
Bukovec 179 854 0
Hrachovište 234 983 1
Košariská-Priepasné 346 1330 0
Kostolné 513 2287 9
Krajné 700 3004 14
Myjava 1985 9381 101
Podkylava 194 799 0
Turá Lúka 472 2347 13
Vaďovce 258 1099 7
Višňové 79 314 0
nezaradené 0