Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Nové Mesto nad Váhom

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bašovce 105 493 1
Beckov 303 1514 52
Beckovská Vieska 39 268 0
Brunovce 79 488 4
Čachtice 676 3180 11
Častkovce 145 836 2
Dolné Bzince 202 808 4
Dolné Srnie 261 1202 7
Hôrka 130 699 6
Horná Streda nad Váhom 195 1090 0
Horné Bzince 325 1295 1
Hrádok 197 952 0
Hrušové 101 378 0
Kálnica 219 977 3
Kočovce 67 471 5
Korytné 256 1243 5
Lubina 703 2982 0
Lúka 112 595 13
Mnešice 214 1316 0
Modrová 98 487 0
Modrovka 39 201 0
Moravské Lieskové 1074 5071 5
Mošovce nad Váhom 83 389 0
Nová Lehota 150 819 0
Nová Ves nad Váhom 163 607 5
Nové Mesto nad Váhom 815 8410 1728
Očkov 94 451 0
Pobedim 277 1231 6
Podolie 308 1630 0
Potvorice 94 538 2
Rakoľuby 26 175 0
Stará Lehota 111 558 5
Stará Turá 1165 5732 39
Svätý Kríž nad Váhom 77 389 1
Vieska 49 237 2
nezaradené 2