Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Ilava

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Beluša 684 3099 34
Briestené 19 69 2
Dolná Poruba 232 1074 0
Dolný Lieskov 39 183 0
Dubnica nad Váhom 483 4002 63
Ďurďové 38 244 3
Hloža 145 646 3
Horná Poruba 160 922 0
Horný Lieskov 80 378 1
Ilava 300 2542 115
Ilávka 37 247 0
Klobušice 97 619 0
Kopec 57 268 0
Košeca 344 1846 10
Košecké Rovné 151 716 0
Ladce 260 1721 23
Lieskovec 50 409 0
Malé Košecké Podhradie 101 533 0
Malý Kolačín 31 208 0
Mojtín 208 1092 0
Podhorie 89 407 0
Podskalie 68 310 4
Prejta 112 823 0
Pružina 328 1773 3
Slopná 84 415 1
Trstie 59 315 0
Tunežice 83 417 0
Veľké Košecké Podhradie 118 595 0
Veľký Kolačín 76 538 1
Visolaje 167 915 12
Zliechov 358 1749 4
nezaradené 0