Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Považská Bystrica

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bodiná 88 464 0
Brvnište 400 1672 0
Čelkova Lehota 33 194 0
Dolný Moštenec 96 545 0
Domaniža 166 951 4
Drienové 102 573 0
Hatné 100 460 3
Horný Moštenec 67 400 5
Jesenica 130 682 0
Kardošova Vieska 28 150 0
Klieština 87 387 0
Kostelec 35 243 0
Malá Udiča 62 304 0
Malé Lednice 117 588 0
Maríková 1108 5452 27
Milochov 172 884 0
Okrut 31 146 2
Orlové 104 617 0
Papradno 898 3845 0
Plevník 107 640 0
Počarová 34 160 0
Podmanín 69 427 0
Podvažie 69 376 0
Považská Bystrica 876 7780 217
Považská Teplá 136 818 0
Považské Podhradie 111 648 0
Praznov 100 542 0
Prečin 162 805 0
Prosné 119 497 0
Sádečné 42 205 0
Šebešťanová 90 495 0
Stupné 149 646 3
Sverepec 137 669 0
Upohlav 39 165 0
Veľká Udiča 198 961 3
Vrchteplá 52 301 0
Vrtižer 32 180 0
Záskalie 52 255 0
Zemianska Závada 39 196 0
Zemiansky Kvašov 37 197 0