Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Bánovce nad Bebravou

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bánovce nad Bebravou 525 3569 465
Biskupice 58 315 5
Bobot 120 628 0
Bobotská Lehota 57 345 0
Borčany 51 295 0
Bošianska Neporadza 104 545 0
Brezolupy 77 367 0
Chudá Lehota 45 234 0
Čierna Lehota 145 568 6
Cimenná 23 126 0
Čuklasovce 47 292 2
Dežerice 173 753 0
Dolné Držkovce 66 336 0
Dolné Motešice 45 229 0
Dolné Naštice 97 441 0
Dolné Ozorovce 34 240 13
Dubnička 39 194 0
Dubodiel 198 953 5
Dvorec 74 356 0
Farkaška 32 177 0
Haláčovce 77 393 0
Horňany 111 519 7
Horné Držkovce 36 201 0
Horné Motešice 131 742 1
Horné Naštice 101 497 0
Horné Ozorovce 85 378 5
Jastrabie 198 984 0
Kostolné Mitice 42 208 0
Krásna Ves 169 691 0
Kšinná 262 1325 0
Látkovce 7 49 0
Libichava 36 205 1
Ľutov 52 320 0
Malá Hradná 103 574 0
Malé Chlievany 30 180 0
Malé Hoste 120 553 6
Malé Ostratice 68 441 14
Miezgovce 100 413 0
Nedašovce 134 637 2
Omastiná 84 428 0
Otrhánky 55 274 0
Pečeňany 131 689 5
Peťovka 42 184 0
Petrova Lehota 86 377 0
Pochabany 52 243 0
Podlužany 156 897 0
Pravotice 80 390 0
Prusy 126 597 2
Radiša 60 304 0
Rožňová Neporadza 61 347 0
Rožňové Mitice 76 341 0
Ruskovce 48 283 0
Rybany 305 1312 0
Šipkov 179 669 0
Šišov 69 365 0
Slatina nad Bebravou 141 557 0
Slatinka nad Bebravou 99 364 3
Svinná 220 1063 0
Timoradza 129 571 6
Trebichava 124 524 0
Uhrovec 267 1300 16
Uhrovské Podhradie 43 239 0
Veľká Hradná 137 663 4
Veľké Chlievany 82 434 5
Veľké Hoste 133 562 4
Veľké Ostratice 103 483 4
Vysočany 46 246 0
Závada 108 594 0
Zemianske Mitice 62 270 0
Žitná 103 481 9
Zlatníky 219 1076 0