Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Spišská Stará Ves

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Durštín 57 277 0
Folvark 108 459 0
Fridman 229 1320 4
Gíbeľ 36 176 0
Hágy 41 179 0
Haligovce 137 696 0
Havka 31 157 0
Jezersko 51 242 0
Kacvín 216 800 0
Kalenberk 30 150 0
Krempachy 130 736 0
Lapšanka 61 340 0
Lechnica 97 468 0
Lesnica 97 478 0
Malá Franková 52 312 0
Matiašovce 204 870 9
Nedeca 273 1193 11
Nižné Lapše 159 773 0
Nižné Šváby 52 255 0
Nová Belá 136 833 0
Osturňa 279 1473 0
Reľov 76 377 0
Rychvald 127 587 0
Spišská Stará Ves 220 1308 62
Spišské Hanušovce 126 552 3
Tribš 127 630 0
Veľká Franková 105 505 0
Veľký Lipník 210 478 9
Vyšné Lapše 165 788 0
Vyšné Šváby 21 97 0