Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Spišská Nová Ves

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Arnutovce 43 204 0
Betlanovce 103 652 27
Chrasť nad Hornádom 55 351 3
Danišovce 52 249 0
Harichovce 187 1042 0
Hincovce 34 204 8
Hnilčík 165 957 0
Hrabušice 255 1547 11
Jamník 84 431 2
Kolínovce 91 572 0
Koterbachy 181 1745 9
Krompachy 701 4251 282
Letanovce 169 866 0
Lieskoviany 37 240 0
Markušovce 263 1930 21
Matejovce 58 303 0
Nižné Slovinky 153 1284 16
Odorín 126 661 0
Olcnava 81 414 0
Oľšavka 37 179 0
Porač 201 1026 6
Slatvina 53 257 0
Smižany 343 2052 10
Spišská Nová Ves 1867 14667 830
Spišské Tomášovce 120 707 4
Spišské Vlachy 516 2842 99
Spišský Hrušov 144 687 0
Teplička 113 669 0
Veľbachy 130 784 0
Vítkovce 39 243 0
Vojkovce 62 299 0
Vydrník 91 519 14
Vyšné Slovinky 123 798 5
Závadka 223 1091 0
Žehra 69 494 17