Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Trstená

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Brezovica 151 690 0
Bukovina-Podsklie 193 871 3
Chyžné 264 1221 0
Čimhová 73 284 0
Dolný Štepanov 71 313 0
Habovka 191 755 0
Hámry 57 166 0
Harkabúz 71 322 0
Hladovka 137 557 4
Horný Štepanov 82 419 0
Jablonka 590 2891 72
Krásna Hôrka 124 571 0
Liesek 300 1111 6
Medvedzie 68 278 12
Nižná 206 933 15
Nižná Lipnica 622 3274 8
Nižná Zubrica 216 1018 0
Oravka 179 776 6
Oravský Biely Potok 165 616 0
Osada 135 547 0
Pekelník 294 1360 8
Podbiel 196 771 5
Podvlk 319 1525 39
Srnie 105 556 3
Suchá Hora 179 739 8
Trstená 448 2362 150
Tvrdošín 346 1626 87
Ústie nad Oravou 246 1280 1
Vitanová 202 778 4
Vyšná Lipnica 369 1885 0
Vyšná Zubrica 365 1673 21
Zábidovo 131 544 0
Zemianska Dedina 34 139 0
Zuberec 203 823 0
nezaradené 1