Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Námestovo

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Babín 177 790 2
Benadovo 80 435 0
Bobrov 287 1309 9
Breza 198 1120 0
Erdútka 483 2684 7
Hruštín 335 1627 15
Jasenica 163 1026 0
Klin 211 1066 2
Krušetnica 163 823 16
Lokca 211 1195 13
Lomná 162 830 0
Mutné 398 2074 4
Námestovo 337 1804 112
Novoť 369 1794 10
Polhora 394 1952 0
Rabča 349 1848 12
Rabčice 221 1107 3
Sihelné 196 956 6
Slanica 177 805 25
Ťapešovo 77 337 0
Vaňovka 56 284 0
Vasiľov 85 443 0
Vavrečka 112 647 0
Veselé 446 2185 11
Zákamenné 460 2375 15
Zubrohlava 196 946 11