Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Stará Ľubovňa

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Forbasy 63 332 0
Gňazdá 241 1172 83
Granastov 81 427 4
Gromoš 112 645 1
Hajtovka 50 208 4
Hobgart 172 761 0
Jakubiany 425 2261 30
Jarabina 237 1209 0
Kamionka 286 1318 9
Kolačkov 113 637 0
Krempach 48 259 0
Lacková 88 394 0
Legnava 96 473 0
Litmanová 166 684 0
Lomnička 157 845 0
Malý Lipník 141 783 20
Malý Sulín 49 306 0
Matysová 102 509 0
Mnišek nad Popradom 85 569 0
Nižné Ružbachy 156 739 0
Nová Ľubovňa 243 1301 0
Pilhov 96 567 1
Plavnica 208 1245 40
Podolínec 333 1892 163
Podsadek 44 338 0
Šambron 177 821 8
Stará Ľubovňa 394 2227 318
Starina 79 394 5
Veľký Sulín 114 729 5
Vyšné Ružbachy 187 810 0
nezaradené 0