Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Levoča

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Abrahamovce-Pikovce 47 292 6
Baldovce 43 195 4
Beharovce 53 290 0
Bijacovce 119 622 0
Brutovce 98 518 0
Buglovce 37 183 0
Doľany 49 249 0
Domanovce 103 580 4
Dravce 94 550 17
Dúbrava 78 427 0
Dvorce 81 443 0
Granč-Petrovce 45 312 5
Harakovce 21 120 0
Harhov 122 816 7
Hradisko 36 168 0
Iliašovce 120 675 5
Jablonov 182 960 0
Janovce 50 278 0
Katúň 23 108 0
Kolbachy 81 442 0
Kolčov 69 360 0
Kurimiany 47 277 0
Lengvarty 45 296 0
Levoča 1033 9170 459
Lúčka 38 166 0
Machalovce 51 208 1
Nemešany 44 208 0
Nižné Repaše 124 626 0
Oľšavica 133 729 0
Ordzoviany 65 266 0
Pavľany 59 263 0
Poľanovce 79 465 0
Pongrácovce 30 151 0
Spišská Kapitula 29 316 0
Spišské Podhradie 543 3120 434
Spišský Štvrtok 153 991 5
Torysky 168 941 1
Uloža 84 416 0
Vlkovce 44 208 0
Vyšné Repaše 87 414 0
Vyšný Slavkov 151 727 2
Závada 61 267 0
nezaradené 2