Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Dolný Kubín

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Beňova Lehota 18 93 0
Bziny 68 281 2
Chlebnice 211 1048 0
Dlhá nad Oravou 190 679 8
Dolná Lehota 166 654 2
Dolný Kubín 342 2561 238
Horná Lehota 123 481 3
Istebné 89 442 0
Jasenová 98 397 3
Kňažia 83 378 0
Kraľovany 118 607 5
Krivá 140 513 0
Leštiny 63 244 1
Malatiná 181 828 0
Malý Bysterec 15 74 0
Medzibrodie nad Oravou 91 354 0
Medzihradné 31 123 5
Mokraď 42 208 0
Oravský Podzámok 62 423 0
Osádka 38 160 2
Párnica 249 1191 4
Pokryváč 48 219 0
Poruba-Geceľ 95 441 0
Pribiš 79 367 0
Pucov 84 404 0
Revišné 12 63 0
Sedliacka Dubová 100 353 0
Srňacie 12 54 0
Veličná 181 813 1
Veľký Bysterec 91 442 24
Vyšný Kubín 114 424 1
Zábrež 55 273 0
Záskalie 76 337 0
Žaškov 241 1170 0
Zázrivá 753 3764 2
nezaradené 1