Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Kežmarok

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bušovce 100 472 18
Čierna Hora 172 881 0
Farkašovce 56 416 5
Folvarky 71 355 0
Hodermark 166 728 0
Holumnica 126 541 18
Huncovce 207 1202 85
Javorina 44 384 0
Jurgov 181 799 2
Jurské 65 329 0
Kežmarok 960 8145 1087
Krig 50 211 0
Krížová Ves 137 717 2
Lendak 317 1769 6
Ľubica 646 3849 77
Majerka 97 393 0
Maldúr 157 652 0
Malý Slavkov 72 528 1
Rakúsy 152 758 1
Repisko 117 577 0
Ruskinovce 142 617 0
Slovenská Ves 199 1042 22
Spišská Belá 556 3707 44
Stará Lesná 141 662 2
Strážky nad Popradom 76 393 19
Toporec 174 934 2
Tvarožná 153 746 0
Veľká Lomnica 313 1661 12
Vrbov 195 893 7
Výborná 92 443 0
Žakovce 135 631 3
Ždiar 282 1332 4
nezaradené 15