Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Gelnica

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Gelnica 899 3947 207
Helcmanovce 310 1604 1
Henclová 118 563 0
Hrišovce 59 269 0
Jaklovce 244 1430 14
Kaľava 69 375 3
Kluknava 238 1294 2
Kojšov 233 1008 0
Košická Belá 167 776 0
Košické Hámry 114 580 4
Malý Folkmár 23 144 0
Margecany 167 894 9
Mníšek nad Hnilcom 470 2242 11
Moldavská Opátka 29 100 0
Nižný Medzev 518 2400 1
Prakovce 121 778 0
Rolova Huta 43 216 0
Rychnava 149 778 2
Smolnícka Huta 226 1008 4
Smolník 594 2238 40
Spišská Opátka 17 64 0
Stará Voda 90 422 0
Štos 260 1154 1
Švedlár 429 1935 1
Úhorná 152 682 1
Veľký Folkmár 173 1034 3
Vondrišel 537 2586 1
Vyšný Medzev 198 985 0
Žakarovce 236 1631 1