Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Trebišov

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bačkov 177 749 16
Bačkovík 78 349 0
Baranč 92 514 35
Bidovce 179 909 6
Božčice 45 224 0
Čakanovce 85 449 0
Čeľovce 137 689 14
Dargov 118 584 0
Ďurďošík 50 262 0
Dvorianky 124 588 5
Egreš 71 383 9
Herľany 43 172 9
Horovce 193 1169 15
Hradište 278 1431 28
Hriadky 90 470 7
Kalša 97 614 11
Kerestúr 224 1148 0
Kochanovce 194 970 91
Kolbaš 173 731 15
Košicky Klečenov 69 321 4
Kožuchov 67 298 0
Kraviany 68 344 2
Kuzmice 218 1148 15
Lastovce 201 874 22
Malé Ozorovce 124 533 0
Malý Ruskov 53 230 8
Miglešov 117 515 5
Nižná Kamenica 94 437 0
Nové Mesto 120 680 11
Nový Salaš 53 283 1
Parchoviany 271 1509 61
Plechotice 154 769 23
Rankovce 80 379 0
Sečovce 693 4274 1104
Silvaš 169 866 17
Slančík 54 363 7
Slanec 245 1288 58
Slanská Huta 63 377 5
Stanča 102 467 11
Stankovce 64 269 5
Svinica 179 979 7
Ternavka 51 257 1
Trebišov 1181 7650 619
Trebišovský Klečenov 57 320 0
Tršťany 43 239 0
Tušice 150 705 2
Tušická Nová Ves 116 565 0
Uhorský Žipov 262 1227 35
Úpor 106 526 10
Veľaty 169 869 1
Veľké Ozorovce 156 806 14
Veľký Ruskov 139 569 12
Višňov 75 320 5
Vojčice 323 1670 32
Vyšná Kamenica 73 332 0
Zbehňov 117 569 19
Žírovce 32 160 0
nezaradené 9